• ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

  Cupboard with drawers

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable Inox feet
  • Stainless Steel Drawers
 • ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΑΡΙ

  Cupboard with drawers and storage bin

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable Inox feet
  • Stainless Steel Drawers
  • Stainless Steel Storage Bin
 • ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ

  Cupboard with sliding doors

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable inox feet
  • Strong manufacture
  • Storage shelf
  • Sliding doors
 • ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙ

  Cupboard with storage bin

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable Inox feet
  • Stainless Steel Storage Bin
 • ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ,ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΑΡΙ

  Cupboard with wall cupboard, drawers and storage bin

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable Inox feet
  • Stainless Steel Drawers
  • Stainless steel storage bin
  • Wall cupboard with sliding glass doors
 • ΨΑΡΙΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΟ

  Fish cupboard

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable Inox feet
  • Sloping worktop
  • Strong manufacture
  • Drainage
 • ΘΕΡΜΟΕΡΜΑΡΙΟ

  Heated cupboard

  • Stainless steel Exterior / Interior
  • Height adjustable inox feet
  • Indicative lamp service
  • Resistance thermostat
  • Heated storage with shelf